Kái nì ai chụp pất ngờ quá, nhoz chả kịp tạo dáng gzì kả !!! Mà thoy, thật kũng hay , kũng tíu hen !!!
Loading...